Osud evropských Romů a Sintů za holocaustu

Okolo 500 000 evropských Romů a Sintů bylo zavražděno za holocaustu, kdy se stali oběťmi rasové perzekuce německých nacistů a jejich fašistických spojenců. A přesto je tato genocida v současnosti stále neznámá. Romové a Sintové byli zabíjeni ve vyhlazovacch táborech a umírali na následky hladu a nemocí v pracovních a koncentračních táborech. Mnoho z nich bylo deportováno a využíváno k nucené práci na statcích, stavbách a v průmyslu. Desítky let po válce nebyli přeživší považováni za oběti nacistické perzekuce a získali malé nebo žádné odškodnění za svůj ztracený majetek.Tato webová stránka přináší základní informace o genocidě evropských Romů a Sintů pro učitele a studenty.