Slovník

Alsasko-Lotrinsko:

Příhraniční region na severovýchodě Francie.Bernadotte, Folke:

(1895-1948) Potomek švédské královské rodiny, prezident Švédského červeného kříže.Bosňáci:

Muslimští obyvatelé Bosny a Hercegoviny a také Srbska.

Čechy:

Západní část České republiky.

Československo:

Středoevropský stát na území dnešní České a Slovenské republiky, existující v letech 1918-1939 a 1945-1992.Departement:

Správní část Francie.Generální gouvernement:

Část Polska okupovaná německou armádou roku 1939, ale nepřipojená k německé Říši.Havel, Václav:

(1936-2011) Hlavní český protikomunistický kritik před rokem 1989, prezident Československa v letech 1989-1992, první prezident České republiky v letech 1993-2003.Himmler, Heinrich:

(1900-1945) Říšský vůdce SS a šéf německé policie, jeden z nacistických vůdců primárně zodpovědných za holocaust a genocidu Romů a Sintů.

Chuchill, Sir Winston:

(1874-1965) Britský předseda vlády během druhé světové války a držitel Nobelovy ceny. IKPK:

Mezinárodní asociace kriminální policie, předchůdce Interpolu v letech 1939 až 1945 se sídlem ve Vídni a později Berlíně.INTERPOL:

Mezinárodní organizace kriminální policie, nástupce IKPK po roce 1946 se sídlem v Paříži a poté Lyonu.Jenišové:
Diskriminovaná skupina kočovných zemědělských dělníků a řemeslníků v alpských regionech hovořící vlastním jazykem zvaným Jeniše. Justin, Eva:

(1909-1966) Nacistická vědkyně zabývající se rasovou hygienou a populační biologií, blízká spolupracovnice Roberta Rittera, zodpovědná za „rasově biologické“ výzkumy, které vedly k zavraždění  desítek tisíc Romů a Sintů. Keynes, John Maynard:

(1883-1946) Britský matematik a ekonom.Lovárové:

Poskupina Romů žijící v celé Evropě, která původně přišla z maďarských a rumunských oblastí Evropy a která hovoří vlastním jazykem.Lovárština:

Jazyk Lovárů.Morava:

Východní část České republiky.Nacistický:

Zkrácený výraz pojmu národně socialistický.Nečas, Petr:
(1964- ) Předseda vlády České republiky v letech 2010 až 2013.Nizozemsko: 

Oficiální název Holandska.Operace Reinhardt:

Krycí název pro masové vyvraždění Židů ve zvláštních táborech Belzec, Sobibor a Treblinka v letech 1941 až 1943.Pauling, Linus:
(1901-1994) Držitel dvou Nobelových cen, chemik a mírový aktivista.

Podněstří:

Část Moldavska, ležící na východ od řeky Dněstr.Porajmos:
Jeden z výrazů označujících v romském jazyce genocidu evropských Romů a Sintů.Protektorát:

Částečně suverénní stát, jehož zahraniční politika a vojenská ochrana jsou řízeny jiným státem.Riefenstahl, Leni:
(1902-2003) Tanečnice, fotografka a filmová režisérka, blízká přítelkyně Adolfa Hitlera.Ritter, Robert:

(1901-1951) Nacistický vědec zabývající se rasovou hygienou a populační biologií, zodpovědný za „rasově biologické“ výzkumy, které vedly k zavraždění  desítek tisíc Romů a Sintů. Rom:

Výraz, který v romském jazyce označuje muže – příslušníka romské skupiny.Roma:

Výraz, který v romském jazyce označuje vícero mužů – příslušníků romské skupiny a zároveň romský národ jako celek (česky Romové).Romanes:

Jazyk Romů (další označení: Romani, česky romština).Romani:

Jazyk Romů (další označení: Romanes, česky romština).Romni:

Výraz, který v romském jazyce označuje ženu – příslušnici romské skupiny (česky Romka).

Romština:

Jazyk Romů (další označení: romský jazyk, Romani, Romanes).Roosevelt, Theodore:

(1858-1919) Držitel Nobelovy ceny míru a 26. prezident Spojených států amerických.Samurdaripen:

Výraz označující v romském jazyce Sintů (sinti tikkes) genocidu evropských Romů a Sintů.Shaw, George Bernard:
(1856-1950) Držitel Nobelovy ceny míru, irský dramatik a socialista, jeden ze zakladatelů London School of Econonomics. Sinti tikkes:
Jazyk, kterým hovoří Sintové. Sintiza:

Výraz, který v jazyce Sintů (sinti tikkes) označuje ženu – příslušnici sintské skupiny (česky Sintka).Sinto:

Výraz, který v jazyce Sintů (sinti tikkes) označuje muže – příslušníka sintské skupiny (česky Sinto nebo Sint).

Sintové:

Podskupina Romů žijící v západní Evropě od 14. století.Sovětský svaz:

Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) v letech 1922 až 1991.

Spojenci:

Vítězná vojenská koalice druhé světové války: Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Francie a Sovětský svaz.SA:
Polovojenské jednotky NSDAP (něm. Sturmabteilung).

SS:

Polovojenské jednotky NSDAP (něm. Schutzstaffel), důležitý nástroj německého nacistického státu, primárně zodpovědné za provedení holocaustu a dalších zločinů.

Světová hospodářská krize:

Celosvětový ekonomický propad v letech 1928 až 1930, který způsobil velký nárůst nezaměstnanosti.

Šípové kříže:

Fašistická, národně socialistická strana v Maďarsku v letech 1939 až 1945.Tyfus:
Infekční onemocnění přenášené bakterií.Ustaša:

Fašistická, národně socialistická vládnoucí strana Chorvatska v letech 1941 až 1945.Wedding, Alex:

(1905-1966) Pseudonym spisovatelky  Margarete Bernheim.Wells, H.G.:

(1866-1946) Britský historik, sociolog a autor scifi.Roma-Sinti Attachments