A. Romové a Sintové před válkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romové a Sintové jsou největší menšinou v Evropě, nemají však vlastní zemi. Žijí v Evropě již přes tisíc let. Původně přišli z Indie a hovoří jazykem, který je spjat s ostatními indickými jazyky a  je označován jako romština, romanes nebo sinti tikkes. Termíny Romové a Sintovéjsou správnější než časté označení „Cikáni“.

Tábory před 1933

 

Crest

 

Witzwil

 

Frankfurt