Tiráž

Autor: Gerhard Baumgartner, Vídeň

Grafické rozvržení PDF / grafický design: Peter Egelseer, Vídeň

Didaktická expertní skupina: 
Irmgard Bibermann (Universität Innsbruck), Maria Ecker (erinnern.at), Karen Polak (Anne Frank Haus Amsterdam), Robert Sigel (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, XI.9)

Odborníci: 
Gerhard Baumgartner (koordinátor), János Bársony (Budapešť), Rosa Corbeletto (Torino), Michaela Bobas-Pupic (Vídeň), Lajos Csépai (Vídeňn), Csaba Dupcsik (Budapešť), Agnes Daróczi (Budapešť), Monique Eckmann (Ženeva), Thomas Huonker (Curych), Slawomir Kapralski (Varšava), Michelle Kelso (Bukurešť), Èva Kovács (Budapešť), Zuza Kumanová (Bratislava), Petr Lhotka (Brno), Attila Márfi (Pécs), Oliver von Mengersen (Heidelberg), Arne Mann (Bratislava), Karen Polak (Amsterdam), Michal Schuster (Brno), Sabine Schweizer (Weimar), Barbara Tiefenbacher (Graz), Mihkayl Tyaglyy (Kyjev)


Překlad:  
Marek Antonín, Pěnčín (překlad); Hana Palová, Brno (jazykové korektury); Michal Schuster, Brno (supervize)
Tvorba a technická realizace:
KOMBINAT Media Gestalter GmbH, Steinebach 18, 6850 Austria, www.kombinat.at

Financováno:
International Holocaust Remembrance Alliance, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

VisegradSlovakia Gov

 

Management projektu a překladu:

Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4

811 03 Bratislava

Slovenská republika

 

a

 

_erinnern.at_

Kirchstraße 9/2

A-6900 Bregenz

Tel + 43- (0) 5574 - 52416

office@erinnern.atZodpovědnost za obsah:
_erinnern.at_ Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart

Finanční a administrativní řízení: 
Werner Dreier Kirchstrasse 9/2
6900 Bregenz, Austria
Tel +43-(0)5574-52416 
Email: office@erinnern.atDržitelé práv:
Verein _erinnern.at_ 
jménem Spolkového ministerstva pro školství, umění a kulturu 
Oddělení mezinárodních bilaterálních otázek – vzdělávání, vedoucí MRin Maga. Martina Maschke; Katedra politologie školství, vedoucí MR Mag. Manfred Wirtitsch

Fotografie:
Archiv obce Halbturn, Archiv památníku Dachau, Archiv památníku Ravensbrück, Archiv památníku Westerbork, Centrální rada německých Sintů a Romů, Dokumentační centrum německých Sintů a Romů, Dokumentační centrum rakouských Romů, Etnografické muzeum v Tarnówě, Fórum pro živou historii ve Švédsku, Fotoarchiv památníku Yad Vashem, Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, Institut pro dějiny města ve Frankfurtu nad Mohanem, Institut pro současnost Univerzity Vídeň, Maďarské folklórní muzeum, Mezinárodní pátrací služba v Arolsen, Městský archiv v Ravensburgu, Muzeum při památníku v Jasenovaci, Muzeum romské kultury v Brně, Nadace bavorských památníků, Nadace Památníku zavražděných evropských Židů, Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora, Národní archiv v Praze, Německý spolkový archiv Berlín-Lichterfelde, Německý spolkový archiv Koblenz, Okresní muzeum v Prešově, Památník Kaserne Dossin v Mechelen/Malines, Rakouská národní knihovna, Vydavatelství Malik v Berlíně, Zemský archiv Burgenlandska, soukromé sbírky osob: Gerhard Baumgartner, Leopold Banny, Nikolaj Bessonov, Michelle Kelso, Szabolcs Szita, Andreas Maislinger, Emmanuel Filhol, Jacques Sigot, János Barsony, Thomas Huonker.


Prohlášení:
Přes intenzivní snahu se nepodařilo dohledat všechny vlastníky autorských práv použitých materiálů. Budeme vděčni za jakékoliv upozornění v této věci. Pokud byla porušena vaše autorská práva, učiníme na základě vaší žádosti opravu.

Důležité upozornění týkající se všech odkazů na této webové stránce: Právní předpisy říkají, že každý je umístěním odkazovaných stránek spoluzodpovědný za jejich obsah. Tomu lze zabránit pouze výslovným prohlášením vyjadřujícím distanc od tohoto obsahu. Na různých místech tohoto webu jsou odkazy na jiné webové stránky. Pro všechny tyto odkazy platí: Výslovně prohlašujeme, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah odkazovaných stránek. Distancujeme se od obsahu všech odkazovaných stránek. Budeme vděčni za jakoukoliv informaci o pochybných webových stránách, které jsou propojeny prostřednictvím odkazu s našimi webovými stránkami.


Upozornění:
Tato webová stránka může obsahovat materiály chráněné autorskými právy. Jejich použití nebylo vždy explicitně povoleno vlastníkem autorských práv. Dáváme tyto materiály k dispozici v rámci naší snahy o lepší pochopení politických, lidskoprávních, ekonomických, vědeckých, demokratických, ekologických, sociálních a dalších otázek. Věříme, že to představuje „fair use“ těchto materiálů chráněných autorskými právy, jak je ustanoveno v § 107 autorského zákona v USA. V souladu s hlavou 17 U.S.C. § 107 jsou materiály na této stránce poskytnuty nezištně těm, kteří mají zájem o získání informací pro výzkumné a vzdělávací účely. Pokud chcete používat materiály chráněné autorskými právy z tohto webu pro své vlastní účely, které jdou nad rámec „fair use“, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

 

Roma-Sinti Attachments