Słownik

Alzacja-Lotaryngia:
Region graniczny w północno-wschodniej Francji

Bernadotte, Folke:
(1895-1948) Potomek szwedzkiej rodziny królewskiej, przewodniczący
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża.

Bośniacy:
Muzułmańscy mieszkańcy Bośni i Hercegowiny, a także Serbii.

Churchill, Sir Winston:
(1874-1965) Brytyjski premier w czasie II wojny światowej i laureat Nagrody
Nobla.

Czechosłowacja:
Państwo środkowoeuropejskie obejmujące tereny obecnej Republiki Czeskiej i
Słowacji, istniejące w latach 1919- 1939 i 1945-1992.

Bohemia:
Zachodnia część Republiki Czeskiej.

Departamenty:
Jednostki administracyjne we Francji.

Dur brzuszny:
Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie.

Generalne Gubernatorstwo:
Część Polski zajęta przez siły niemieckie w 1939, lecz nie włączona do Rzeszy
Niemieckiej.

Havel, Vaclav:
(1936-2011) Główny czeski dysydent antykomunistyczny, prezydent
Czechosłowacji 1989-1992, pierwszy prezydent Republiki Czeskiej 1992-2003.

Himmler, Heinrich:
(1900-1945) Reichsführer SS i szef niemieckiej policji, jeden z nazistowskich
przywódców, w głównej mierze odpowiedzialnych za Holokaust i ludobójstwo
Romów i Sinti.

IKPK:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Kryminalnych (Internationale
Kriminalpolizeiliche Kommission), poprzednik Interpolu, istniejące w latach 1923-
1945 z siedziba w Wiedniu i później w Berlinie.

INTERPOL:
Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych, kontynuująca po 1946
działalność IKPK, z siedzibą w Paryżu i później w Lyonie.

Jenisze:
Uboga i dyskryminowana społeczność wędrownych robotników rolnych
i rzemieślników, żyjących w rejonie Alp, mówiąca odrębnym językiem, zwanym
jenisz.

Justin, Eva:
(1909-1966) Nazistowska badaczka higieny rasowej i biologii populacyjnej. Jako
bliska współpracownica Roberta Rittera była odpowiedzialna za tzw. „rasowobiologiczne“ opinie eksperckie, które w konsekwencji prowadziły do
wymordowania dziesiątków tysięcy Sinti i Romów.

Keynes, John Maynard:
(1883-1946) Brytyjski matematyk i ekonomista.

Królestwo Niderlandów:
Oficjalna nazwa Holandii w języku polskim

Lowari:
Język Lowarów.

Lowarzy:
Grupa romska żyjąca w całej Europie, pochodząca z terenów Węgier i Rumunii,
mówiąca własnym, odrębnym językiem.

Morawy:
Wschodnia część Republiki Czeskiej.

Naddniestrze:
Część Mołdawii na wschód od Dniestru.

Naziści:
Skrót od Narodowi Socjaliści.

Nečas, Petr:
(1964- ) Premier Republiki Czeskiej od 2010.

Operacja Reinhardt:
Kryptonim masowej zagłady Żydów w specjalnych obozach w Bełżcu, Sobiborze
i Treblince między 1941 a 1943.

Pauling, Linus:
(1901-1994) Laureat dwóch indywidualnych Naród Nobla, chemik i działacz
pokojowy.

Porajmos:
Wyrażenie, które w języku romskim oznacza ludobójstwo europejskich Romów i
Sinti.

Protektorat:
Częściowo suwerenne państwo, którego polityka zagraniczna i obronna jest
prowadzona przez inne państwo.

Riefenstahl, Leni:
(1902-2003) Tancerka, fotografka i reżyserka filmowa, bliska przyjaciółka Adolfa
Hitlera.

Ritter, Robert:
(1901-1951) Narodowo-socjalistyczny badacz higieny rasowej i biologii
populacyjnej, główna osoba odpowiedzialna za tzw. „rasowo-biologiczne” opinie
eksperckie, które doprowadziły do zagłady dziesiątki tysięcy Sinti i Romów.

Rom:
Wyrażenie z języka romskiego oznaczające mężczyznę.

Roma:
Wyrażenie z języka romskiego oznaczające wielu mężczyzn lub Romów jako
takich.

Roman:
Język Romów (formy alternatywne: romani, romanes).

Romanes:
Język Romów (formy alternatywne: romani, roman).

Romani:
Język Romów (formy alternatywne: roman, romanes).

Romni:
Wyrażenie z języka romskiego oznaczające kobietę.

Roosevelt, Theodore:
(1858-1919) Laureat Pokojowej Nagrody Nobla I 26 prezydent USA.

SA:
„Sturmabteilungen” – paramilitarne oddziały NSDAP.

Samudaripen:
Wyrażenie oznaczające ludobójstwo europejskich Romów i Sinti w sinti tikkes –
języku Sinti.

Shaw, George Bernard:
(1856-1950) Laureat Nagrody Nobla, irlandzki dramaturg, socjalista,
współzałożyciel London School of Economics.

Siły Sprzymierzone (alianci):
Koalicja militarna, zwycięska w II wojnie światowej: Stany Zjednoczone,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Francja i Związek
Radziecki.

Sinti:
Grupa romska żyjąca w Europie Zachodniej od XIV w.

Sinti tikkes:
Jezyk, którym mówią Sinti.

Sintiza:
Wyrażenie oznaczające kobietę w sinti tikkes, języku Sinti.

Sinto:
Wyrażenie oznaczające mężczyznę w sinti tikkes, języku Sinti.

SS:
„Schutzstaffel” – paramilitarne oddziały NSDAP, opresyjne narzędzie państwa
narodowo-socjalistycznego, w głównej mierze odpowiedzialne za Holokaust i inne
zbrodnie.

Strzałokrzyżowcy:
Faszystowska partia narodowo-socjalistyczna na Węgrzech 1939 - 1945.

Światowy kryzys ekonomiczny:
Recesja ekonomiczna o zasięgu światowym w latach 1928 and 1930, prowadząca
do masowego bezrobocia.

Ustasze:
Faszystowska, narodowo-socjalistyczna partia rządząca w Chorwacji w latach
1941-1945.

Wedding, Alex:
(1905-1966) Pseudonim pisarki Margarete Bernheim.

Wells, H.G.:
(1866-1946) Brytyjski historyk, socjolog i autor literatury fantastyczno-naukowej.

Związek Radziecki:
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich między 1922 a 1991.

Roma-Sinti Attachments