Los europejskich Romów i Sinti w czasie Holokaustu.

Przypuszczalnie 500000 europejskich Romów i Sinti zostało zamordowanych wczasie Holokaustu – padło ofiarą rasistowskich prześladowań niemieckich nazistów iich faszystowskich sprzymierzeńców. Ludobójstwo to ciągle jeszcze nie jest szerokoznane. Romowie i Sinti byli mordowani w obozach zagłady i umierali z głodu i naskutek chorób w obozach pracy przymusowej i obozach koncentracyjnych. Wieluinnych zostało deportowanych i wykorzystanych jako niewolnicza siła robocza wrolnictwie, przemyśle i budownictwie. Przez dziesiątki lat po wojnie ocaleni nie byliuznawani za ofiary nazistowskich prześladowań i nie otrzymali niemal żadnychodszkodowań czy zwrotu utraconej własności. Ta strona dostarcza podstawowychinformacji o ludobójstwie europejskich Romów i Sinti na użytek nauczycieli i uczniów.