A. Romowie i Sinti przed wojną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romowie i Sinti są największą mniejszością w Europie, lecz nie posiadają
własnego państwa. Romowie i Sinti żyją w Europie od ponad tysiąca lat.
Wywodzą się z Indii i mówią językiem powiązanym z innymi językami
indyjskimi, który czasami określany jest jako romski, romanes lub sinti tikkes.
Roma i Sinti to właściwa nazwa ludzi nazywanych często „Cyganami”.

Obozy przed 1933

 

Frankfurt

 

Crest

 

Witzwil