B. Dyskryminacja i prześladowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W większości krajów europejskich lata międzywojenne były czasem kryzysu
ekonomicznego i narastających napięć społecznych. Prowadziło to do wzrostu
dyskryminacji wobec Romów i Sinti. Władze zaczęły ich rejestrować i wydawać
im specjalne dokumenty tożsamości. W niektórych krajach wprowadzono
tak zwane „cygańskie” prawa, które regulowały i w coraz większym stopniu
ograniczały ich życie codzienne i tradycyjną aktywność zawodową.

Obozy przed 1933

 

Frankfurt

 

Crest

 

Witzwil