Osud európskych Rómov a Sintov počas holokaustu

Historici odhadujú, že počas holokaustu bolo zavraždených približne 500.000 Rómov aSintov. Stali sa obeťami rasového prenasledovania nacistov a ich fašistických spojencov.Táto genocída je však do značnej miery stále neznáma. Rómovia a Sintovia bolivyvražďovaní vo vyhladzovacích táboroch, zomierali od hladu a chorôb v pracovných akoncentračných táboroch. Mnohých deportovali a využívali v rámci nútených prác nafarmách, na stavbách a v priemysle. Po celé desaťročia po druhej svetovej vojne nebolipreživší Rómovia a Sintovia uznaní za obete nacistickej perzekúcie. Nedostali nijakú formukompenzácie ani svoj zabavený majetok. Táto webová stránka je určená pre učiteľov aštudentov a poskytuje základné informácie o genocíde páchanej na Rómoch a Sintoch.