A. Rómovia a Sintovia pred druhou svetovou vojnou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rómovia a Sintovia sú najväčšou menšinou v Európe, nemajú však vlastnú krajinu. Žijú v Európe už vyše tisíc rokov. Pôvodne prišli z Indie a hovoria jazykom, ktorý je príbuzný s ostatnými indickými jazykmi. Niekedy je označovaný ako rómčina, Romanes alebo Sintitikes. Rómovia a Sintovia sú správnym označením pre ľudí, ktorí bývajú často nazývaní „cigáni“.

Tábory pred rokom 1933

 

Frankfurt

 

Crest

 

Witzwil