B. Diskriminácia a perzekúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo väčšine európskych krajín boli roky medzi svetovými vojnamipoznačené hospodárskou krízou a silnejúcim sociálnym napätím. To bolodôvodom, prečo sa prehĺbila diskriminácia Rómov a Sintov. Úrady ichzačali evidovať a vytvárať osobitné zoznamy a nútili ich, aby nosilizvláštne osobné preukazy totožnosti. V niektorých krajinách boli zavedenétakzvané cigánske zákony, ktoré regulovali a v stále väčšej miereobmedzovali každodenný život a tradičné spôsoby obživy Rómov.

Tábory pred rokom 1933

 

Crest

 

Witzwil

 

Frankfurt