E. Tí, ktorí prežili

 

 

Koncentračné tábory prežili prevažne mladí ľudia vo veku medzi 20 a 30
rokmi. Malé deti a starší ľudia mali za tak hrozných podmienok len malú
nádej. Väčšina preživších bola poznamenaná do konca života. Celé
desaťročia po vojne neboli Rómovia a Sintovia uznaní ako obete rasovej
perzekúcie. Väčšina Sintov a Rómov, ktorí prežili, musela čakať celé
desaťročia, než im poskytli odškodnenie za väznenie, trvalé poškodenie
zdravia alebo stratu majetku.