Tiráž

Autor:

Gerhard Baumgartner, Viedeň

Rozloženie PDF / Grafický dizajn:

Peter Egelseer, Viedeň

Expertná didaktická skupina:

Irmgard Beaver Man (Universität Innsbruck), Maria Ecker (erinnern.at), Karen Polak (Anne Frank House, Amsterdam), Robert Sigel (Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Mníchov)

Experti:

Gerhard Baumgartner (koordinátor), János Barsony (Budapešť), Rosa Corbeletto (Turín), Michaela Boba-Pupic (Viedeň), Lajos Csépai (Viedeň), Csaba Dupcsik (Budapešť), Agnes Daróczi (Budapešť), Monique Eckmann (Ženeva) Thomas Huonker (Zürich), Slawomir Kapralski (Varšava), Michelle Kelso (Bukurešť), Eva Kovács (Budapešť), Zuza Kumanová (Bratislava), Petr Lhotka (Brno), Attila Marfi (Pécs), Oliver von Mengersen (Heidelberg), Arne Mann (Bratislava), Karen Polak (Amsterdam), Michal Schuster (Brno), Sabine Schweizer (Weimar), Barbara Tiefenbacher (Graz), Mihkayl Tyaglyy (Kyjev)

Preklad:

Nadácia Milana Šimečku

Dizajn a technická realizácia:

KOMBINAT Media Designers GmbH

Steinebach 18, A-6850 Dornbirn

www.kombinat.at

S finančnou podporou:

International Holocaust Remembrance Alliance

International Visegrad Fund

Úrad vlády Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

VisegradSlovakia Gov

Manažment projektu a prekladu:

Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4

811 03 Bratislava

Slovenská republika

A

_erinnern.at_

Kirchstraße 9/2

A-6900 Bregenz

Tel + 43- (0) 5574 - 52416

office@erinnern.at

 

Zodpovední za obsah:

_erinnern.at_

Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart

Finančné a administratívne vedenie:

_erinnern.at_

Kirchstraße 9/2

A-6900 Bregenz

Tel + 43- (0) 5574 - 52416

E-mail: office@erinnern.at

Držitelia práv:

Verein _erinnern.at_  z poverenia Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry (Rakúsko)

Oddelenie pre medzinárodné bilaterálne záležitosti - Vzdelávanie, vedúca:  MRin Maga. Martina Maschke; Oddelenie pre politické vzdelávanie, vedúci: MR Mag. Manfred Wirtitsch

Ilustračné materiály:

Archív Pamätníka v Dachau, Archív Pamätníka v Ravensbrücku, Archív Pamätníka vo Westerborku, Krajské múzeum v Prešove, Nemecký federálny archív Berlin Lichterfelde, Nemecký federálny archív Koblenz,  Dokumentačné centrum nemeckých Sintov a Rómov, Heidelberg, Dokumentačné cetrum Rómov v Rakúsku, Fotoarchív pamätníka Yad Vashem, Jeruzalem, Kazerne Dossin Mechelen, Obecný archív v Halbturne, Holokaust Memorial Museum vo Washingtone, Inštitút dejín mesta, Frankfurt nad Mohanom, Inštitút súčasných dejín Viedenskej univerzity, Medzinárodná pátracia služba, Arolsen, Jasenovac Memorial Museum, Landesarchiv Burgenland, Malik Verlag Berlin, Museum für Roma Kultur Brno,Österreichische Nationalbibliothek, Privatbesitz Gerhard Baumgartner, Privatbesitz Leopold Banny, Privatbesitz Nikolai Bessonov, Privatsammlung Michelle Kelso, Privatsammlung Szabolcs Szita, Ungarisches Volkskundliches Museum, Ethnographisches Museum Tarnow, Sammlung Andreas Maislinger, Sammlung Emmanuel Filhol, Sammlung Forum for Living History Schweden, Sammlung Jacques Sigot, Sammlung János Barsony, Sammlung Thomas Huonker, Staatliches Verwaltungsarchiv Prag, Stadtarchiv Ravensburg,Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Stiftung der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora, Zentralrat deutscher Sinti und RomaArchív Pamätníka Dachau, archív Pamätníka Ravensbrück, archív Pamätníku Westerbork, Okresné múzeum, Prešov, Nemecký Spolkový Archív Lichterfelde v Berlíne, Nemecký Spolkový Archív v Koblenzi, Dokumentačné centrum nemeckých Sintov a Rómov, Dokumentačné stredisko rakúskych Rómov, Fotografický archív Yad Vashem, Dossin kasární v Mechelen / Malines , Gemeindearchiv Halbturn, Holocaust Memorial Museum Washington, Historický ústav mesta Frankfurt nad Mohanom, Ústav pre súčasné dejiny na Viedenskej univerzite, Medzinárodný Sledovanie servisnej Arolsen, Pamätník Jasenovič, Krajský archív v Burgenlande, Malik Verlag Berlín, Múzeum rómskej kultúry, Brno, Rakúska národná knižnica, súkromná zbierka Gerharda Baumgartnera, súkromná zbierka Leopolda Bannu, súkromná zbierka Nikolaja Bessonova, súkromná zbierka Michelle Kelso, súkromná zbierka Szabolcsa Szitu, Maďarské etnografické múzeum, Etnografické múzeum Tarnow, zbierka Andreasa Maislingera, zbierka Emmanuela Filhola, kolekcia Forum for Living History vo Švédsku, zbierka Jacquesa Sigota, zbierka Jánosa Barsonyho, zbierka Thomasa Huonkera, Štátny archív Správy mesta Prahy, Mestský archív mesta Ravensburg, Nadácia Bavorský pamätník Nadácia Židovský pamätník, Nadácia Buchenwald a Mittelbau-Dora, Centrum nemeckých Sintov a Rómov

 

UPOZORNENIE

Táto stránka môže obsahovať materiál chránený autorskými právami, ktorých použitie nebolo vždy explicitne povolené vlastníkom autorských práv. Poskytujeme takýto materiál k dispozícii v rámci našej snahy o lepšie pochopenie politických, ľudskoprávnych, ekonomických, demokratických, vedeckých, ekologických a sociálnych otázok. Veríme, že takéto sprístupnenie predstavuje "fair use" materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v § 107 autorského práva v USA. V súlade s hlavou 17 U.S.C. § 107 je materiál na tejto stránke distribuovaný nezištne pre tých, ktorí majú záujem o získanie informácií na výskumné a vzdelávacie účely. Ak chcete používať materiály chránené autorskými právami z tohto webu pre svoje vlastné potreby, ktoré idú nad rámec "fair use", musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

 

Roma-Sinti Attachments