Romer under Förintelsen

Under Förintelsen beräknas en halv miljon romer ha mördats. De föll offer för de tyska nazisternas rasistiska förföljelse och deras fascistiska medhjälpare/bundsförvanter. Folkmordet är än idag förhållandevis okänt. Romer mördades i förintelseläger och dog av svält och sjukdomar i arbetsläger och koncentrationsläger. Många tvingades arbeta på bondgårdar, byggplatser och inom dustrin.

Efter krigsslutet tog det många decennier innan romska överlevande fick något erkännande för den nazistiska förföljelsen. Endast ett fåtal har erhållit kompensation eller ersättning för förlorad egendom.

Den här hemsidan erbjuder grundläggande information om folkmordet på romer och vänder sig främst till lärare och elever.